Günlük Arşiv: Ağustos 12, 2018

Aksi Nedir?

Ters, zıt, karşıt, olumsuz, menfi.

Kuyruk Nedir?

Hayvanların çoğunda, gövdenin art yanında bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ.

Geometri Nedir?

Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese.

Silahtar Nedir?

Osmanlılar döneminde padişah, sadrazam, vezir gibi devlet büyüklerinin silâhlarına bakan ve koruyan kimse.