Günlük Arşiv: Ağustos 12, 2018

Dil Bilgisi

Aksi Nedir?

Ters, zıt, karşıt, olumsuz, menfi.

Dil Bilgisi

Kuyruk Nedir?

Hayvanların çoğunda, gövdenin art yanında bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ.

Dil Bilgisi

Geometri Nedir?

Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese.

Dil Bilgisi

Silahtar Nedir?

Osmanlılar döneminde padişah, sadrazam, vezir gibi devlet büyüklerinin silâhlarına bakan ve koruyan kimse.