Günlük Arşiv: Ağustos 17, 2018

Dil Bilgisi

Tahsisat Nedir?

Bir kimseye, bir kuruluş veya topluluğa ayrılmış para, ödenek.

Dil Bilgisi

Materyalizm Nedir?

Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik.

Dil Bilgisi

Kefalet Nedir?

Birinin borcunu ödememesi veya verdiği sözü yerine getirmemesi durumunda bütün sorumluluğu üzerine alma durumu, kefillik.