Günlük Arşiv: Ağustos 17, 2018

Tahsisat Nedir?

Bir kimseye, bir kuruluş veya topluluğa ayrılmış para, ödenek.

Materyalizm Nedir?

Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik.

Kefalet Nedir?

Birinin borcunu ödememesi veya verdiği sözü yerine getirmemesi durumunda bütün sorumluluğu üzerine alma durumu, kefillik.