Günlük Arşiv: Ağustos 21, 2018

Yorumlamak Nedir?

Bir yazıyı veya bir sözü yorum yaparak açıklamak, tefsir etmek.

Yönetmen Nedir?

Bir kuruluşu yönetme yetkisi olan kimse, müdür, direktör.

Of Nedir?

Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı gibi duyguları bildirir.

1 Mayıs

1 Mayıs tarihinde yaşanan olaylar, 1 Mayıs tarihinde doğan ünlüler ve 1 Mayıs tarihinde ölen ünlüler hakkında kapsamlı bilgilere ulaşabilirsiniz. 1 Mayıs tarihinde ne oldu?