Aylık Arşiv: Şubat 2019

Otomotiv

Supap zamanlaması Nedir?

Supap zamanlaması  Bir supabın, üst ve alt ölü noktalardan tam olarak kaç derece önce açılması ve kapanması işleminin zamanlamasıdır. 

Hukuk

İstihkak Davası Nedir?

Taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde mülkiyet veya diğer bir aynî hak iddiasında bulunmayı konu alan dava

Hukuk

İştirak halinde mülkiyet Nedir?

Kanundan veya sözleşmeden ötürü birbirlerine ortaklık bağı ile bağlı bulunan kimselerin, bu ortaklıkları nedeniyle bir malın mülkiyetine elbirliğiyle sahip oldukları...

Hukuk

veraset Nedir?

Mirasçı olma, soya çekim, bir kimsenin kendi atasına çekmesi.

Hukuk

icazet Nedir?

Müsaade, ruhsat, mümeyyiz küçüklerin kendiliklerinden yaptıkları borçlandırıcı işlemleri velî veya vasîlerince sonradan verilen izin, müsaade.

Hukuk

Hakem Nedir?

Tarafların aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için yetkili olarak seçtikleri ve üzerinde anlaştıkları kişi, yargıcı