Günlük Arşiv: Şubat 8, 2019

Hukuk

Suç Nedir?

1. Törelere, ahlak kurallarına aykırı davranış. 2. huk. Yasalara aykırı davranış, cürüm.

Hukuk

Tevkil Nedir?

Vekil olarak tayin edilmiş kimsenin, vekillik yetkisini bir başkasına devretmesi.

Otomotiv

Supap zaman ayarı Nedir?

Supap zaman ayarı  Motordaki çalışma zamanları sırasının ve devam süresinin ayarlarıdır. 

Hukuk

Keşif Nedir?

Bir olay veya durumun oluş sebeplerini anlayabilmek için yerinde inceleme yapma

Hukuk

Soruşturma Nedir?

Suçun işlenmesinden başlayarak yargı verilinceye dek, kolluk, savcı, yargıç yönünden yapılan inceleme, araştırma ve kanıtların toplanması işleminin tümü.”

Hukuk

İddia Nedir?

İleri sürülerek savunulan düşünce, sav.