Monthly Archive: Temmuz 2019

Finans

Bono (Bill) Nedir?

Bono (Bill) Vadesi 1 yıldan kısa olan, çıkaran kurum tarafından öngörülen vade sonunda belirli bir bedelin ödenmesinin taahhüt edildiğimenkul kıymetlerdir....

Finans

Avans (Advance Payment) Nedir?

Avans (Advance Payment) Teminat olarak alınan ticari senet ve belgeler ile devlet tahvilleri ve borsada kayıtlı tahviller karşılığında ödünç vermeişlemidir.

Finans

Ödeme Kuruluşu (Payment Institution) Nedir?

Ödeme Kuruluşu (Payment Institution) Ödeme hizmeti sağlamak ve gerçekleştirmek için 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, ÖdemeHizmetleri ve...

Finans

Türev Ürünler (Derivative Products) Nedir?

Türev Ürünler (Derivative Products) Getirisi başka bir kıymetin getirisine bağlanmış, diğer bir deyişle başka bir kıymetin getirisinden türetilmiş mali araçlardır.Futures...

Finans

Reel Faiz Oranı (Real Interest Rate) Nedir?

Reel Faiz Oranı (Real Interest Rate) Nominal faizin enflasyondan arındırılmış halidir. Teknik olarak, nominal faiz oranından beklenen enflasyon oranınınçıkarılması ile...

Finans

Reeskont (Rediscount) Nedir?

Reeskont (Rediscount) İskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı (iskonto) el değiştirmiş olan kıymetlerin yeniden bir bedel karşılığı (reiskonto)el...

Finans

Enflasyon Hedefi (Inflation Target) Nedir?

Enflasyon Hedefi (Inflation Target) TCMB ve Hükümet tarafından üçer yıllık dönemler için belirlenen TÜFE yıllık artış oranıdır. Enflasyon hedefi her...