Daily Archive: Temmuz 30, 2019

Finans

Türev Ürünler (Derivative Products) Nedir?

Türev Ürünler (Derivative Products) Getirisi başka bir kıymetin getirisine bağlanmış, diğer bir deyişle başka bir kıymetin getirisinden türetilmiş mali araçlardır.Futures...

Finans

Reel Faiz Oranı (Real Interest Rate) Nedir?

Reel Faiz Oranı (Real Interest Rate) Nominal faizin enflasyondan arındırılmış halidir. Teknik olarak, nominal faiz oranından beklenen enflasyon oranınınçıkarılması ile...

Finans

Reeskont (Rediscount) Nedir?

Reeskont (Rediscount) İskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı (iskonto) el değiştirmiş olan kıymetlerin yeniden bir bedel karşılığı (reiskonto)el...