Günlük Arşiv: Temmuz 23, 2019

Finans

Operasyonel Risk (Operational Risk) Nedir?

Operasyonel Risk (Operational Risk) Bilişim altyapısından, insan hatasından, yönetimsel başarısızlıktan veya kurum dışı olaylardan kaynaklanabilen ve kurumunverdiği hizmetlerin yavaşlamasına, bozulmasına...

Finans

Serbest Yatırım Fonu (Hedge Fon) Nedir?

Serbest Yatırım Fonu (Hedge Fon) Belirli kısıtlamaları en aza indirgenmiş, mümkün olduğunca esnek yatırım stratejisi izlenebilen bir yatırım fonu türünü...

Finans

Ödeme Sistemi (Payment System) Nedir?

Ödeme Sistemi (Payment System) Üç veya daha fazla katılımcı arasındaki transfer emirlerinden kaynaklanan fon aktarımlarının gerçekleştirilmesini sağlamakamacıyla yapılan takas ve...

Finans

Finansal Hesaplar (Financial Accounts) Nedir?

Finansal Hesaplar (Financial Accounts) Bir ekonomide yaratılan, nakde çevrilen ve değişime uğrayan tüm finansal varlık ve yükümlülüklerin sektörler ve finansalaraçlar...