Günlük Arşiv: Ağustos 7, 2019

Finans

Eurobond (Eurobond) Nedir?

Eurobond (Eurobond) Çıkaran ülkenin veya kuruluşun, kendi ulusal para birimi dışındaki bir para birimi üzerinden ihraç ettiği menkul kıymetlerdir.

Finans

Kur Riski (Currency Risk) Nedir?

Kur Riski (Currency Risk) Gelecekte döviz kurunun değerinde yaşanabilecek dalgalanmalar sonucunda varlıklar ve/veya yükümlülüklerde meydana gelebilecek değişikliklerden zarar edilmesi ihtimalini...

Finans

Beklenti Yönetimi (Expectation Management) Nedir?

Beklenti Yönetimi (Expectation Management) Para politikası çerçevesinde beklenti yönetimi, TCMB’nin, ekonomik birimlerin orta ve uzun vadeli enflasyon beklentilerininenflasyon hedefleri doğrultusunda...

Finans

Yeniden Yapılandırma (Restructuring) Nedir?

Yeniden Yapılandırma (Restructuring) Bir finansal piyasa altyapısı kuruluşun, katılımcı temerrüdü veya (iş, operasyonel veya diğer yapısal zayıflıklar gibi) diğernedenlerle ortaya...