Günlük Arşiv: Ağustos 11, 2019

Finans

Çıktı Açığı (Output Gap) Nedir?

Çıktı Açığı (Output Gap) Bir ekonomide gerçekleşen çıktının potansiyel seviyesinden farkı olarak tanımlanan çıktı açığı, ekonomideki fiyat baskılarınındeğerlendirilmesinde önemli bir...

Finans

Repo (Repurchase Agreement) Nedir?

Repo (Repurchase Agreement) Genellikle piyasada likidite sıkışıklığının geçici olduğu durumlarda, bankacılık sistemi likiditesinin geçici süre için artırılmasıamacıyla kullanılır. Merkez bankası,...

Otomotiv

Burç Nedir?

Burç  Yatak görevi gören silindir bir parçadır.

Finans

Nedir?

M3: En geniş tanımlı para arzı olan M3, M2, repo’dan sağlanan fonlar, ve para piyasası fonları ve ihraç edilen menkulkıymetlerin...