Başlangıç » Etiket Arşivi Yaşam (page 3)

Tag Archives: Yaşam

Atasözleri ile “Farklı kişilik” yaklaşımları

11 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

Bireyler fizikî görünümlerinin yanısıra ve davranışlarıyla da birbirlerinden ayrılırlar. Yâni kalıtımla birlikte, çevreden gelen unsurlar, olaylar bireylerde farklılıklar meydana getirir. Kişisel farklılıkların sebepleri çok çeşitlidir. Sadece aynı k...

Atasözlerdeki inceliklerle kişilik ve kültür

11 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

Bu iki kavramın ilişkisi üzerinde inceleme ve araştırma yapanlar, bireyin kişiliğinin teşekkülünde içinde bulunduğu kültürün tesirlerinin olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca kültürün birey davranışlarını etkilediği de vurgulanmış ve her toplum kendi i...

Sullivan ve Fromm'a göre kişilik nedir?

10 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

Türk atasözlerinde kişiliğin; bireydeki davranışlara ve ilişkilere bakılarak, uzun bir gözlem neticesinde değerlendirildiği yönünde ihtimaller kuvvetlidir ki, bu durum Sullivan'nın fikirleri doğrultusunda da yorumlanabilir. Çünkü Sullivan, kişil...

Kişilik ve bütünlük nasıl bir ikili?

10 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

İnsanın kişiliği söz konusu olunca bütünlüğü işe karışır. Yani kişiliği incelerken onu bir bütün içinde ele almak gerekir. Kalıtım, yetenekler, öğrendiklerinin ona özgü davranış biçimlerine nasıl tesir ettiğini incelemek zorunludur. Ancak böylece, bi...