Günlük Arşiv: Nisan 4, 2019

Hukuk

Mucip Nedir?

Gerektiren; gerektirici; icapcı; öneri sahibi

Hukuk

Bölünebilir edim Nedir?

Niteliğinde veya değerinde esaslı bir değişme olmaksızın, birden ziyade parçalara ayrılarak ifa edilebilen edim

Hukuk

Müdahalenin men’i Nedir?

Taşınır veya taşınmaz bir mala karşı yapılan maddi elatma veya sataşmanın, ayni hakka dayanılarak önlenmesi.

Hukuk

İhtiyati Haciz Nedir?

Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir borcun alacaklısının, borçlunun elinde veya üçüncü şahısta olan menkul ve gayrimenkul mallarını ve...

Otomotiv

Yakıt fıskiyesi Nedir?

Yakıt fıskiyesi  Yanma işlemi için gerekli olan hava-yakıt karışımının hazırlanmasında gerekli olan benzini, karbüratörün şamandıra kabından hava boğazına akıtan bir...

Hukuk

Müntehî Nedir?

Nihayet bulan; sona eren; son; en son; bir şeyi tamamlayan

Hukuk

İade Nedir?

Geri verme; geri çevirme; eski duruma getirme