Daily Archive: Haziran 4, 2019

Hukuk

Satış vaadi Nedir?

Bir kimsenin, taşınmaz malını bir başkasına satmayı (ileride yapılacak satım akdini) taahhüt ettiği sözleşme.

Hukuk

Yeniden değerleme Nedir?

Vergi matrahının hesaplanmasıyla ilgili ekonomik kıymetlerin takdir ve tespiti; paranın değer kaybı gözönüne alınarak, bilançolardaki stoklar, sabit varlıklar gibi kalemlerde...

Hukuk

İstinaf Nedir?

Mahkemenin verdiği kararı kabul etmeyerek bunu istinaf mahkemesine götürme.