Daily Archive: Haziran 13, 2019

Hukuk

Fezleke Nedir?

Bir tahkikat veya muhakeme zabtının hülasası demektir.Bunda tafsilata girişilmeden işin ana hatları gösterilir. Bir teftiş raporunun kısaltılması halinde iktisab ettiği...

Hukuk

Ihraç Nedir?

Çıkarma; dışarıya mal satma; dış satım

Hukuk

Mukataa Nedir?

Arazinin belli bir ücret karşılığında kiraya verilmesi; bağ,bahçe,arsa durumuna getirilen ekim toprağı için verilen vergi

Hukuk

Ecrimisil Nedir?

Bir malın kullanılmasından doğan yararların para ölçüleriyle takdiri

Otomotiv

Malafa Nedir?

Malafa  Bir eksen üzerinde bulunan parçaları, aynı eksende tutan bir mildir. 

Hukuk

Iskan ruhsatı Nedir?

Bir binada oturulabilmesi için, yapının tamamlanmasından sonra ve İmar Kanunu’na göre, o yapının kullanılabileceğine ilişkin olarak verilen belge.