Günlük Arşiv: Ocak 1, 2019

Hukuk

Müeyyide Nedir?

Yaptırım; destek; hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak ve zorlamak için yasalara konulan hükümler; bir kuralın emir ve yasaklarına uyulmadığı zaman karşılaşılacak...

Hukuk

Tecdit Nedir?

Yenileme; tazeleme, açıkça anlaşılacak şekilde önceki borcun, yeni bir borç kurarak ortadan kaldırılması; yenileme.

Hukuk

Kolluk Nedir?

Soruşturma işlemlerini yapan ve kanunlarda belirtilen güvenlik görevlileri