Günlük Arşiv: Ocak 3, 2019

Hukuk

Faş etmek Nedir?

İfşa etmek; açıklamak; sırları açıklamak, gizli olanı açığa vurmak,

Hukuk

Objektif iyiniyet Nedir?

İnsanlar arasındaki münasebetleri kanun, örf ve adetten başka tanzim eden ve hukuk dışındaki mevcut olan ahlak, adap, haysiyet, şeref, doğruluk,...

Hukuk

Intifa hakkı Nedir?

Yararlanma hakkı; başkasına ait bir malda, kullanma ve ürünlerinden yararlanma yetkilerine sahip olmayı içeren irtifak hakkı çeşidi

Hukuk

Berhava Nedir?

Havaya gitmiş; kaybolmuş; uçurulmuş; yararsız; boş

Hukuk

Iskat Nedir?

Düşürme; hükümden düşürme; yok etme; iptal

Hukuk

Kadim Nedir?

Başlangıcı geçmişin derinliklerinde bulunan, pek çok eskiye uzanan, öncesiz

Hukuk

Kamulaştırma Nedir?

Devlet veya kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği durumlarda ve karşılığını (bedelini) peşin ödemek koşuluyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların...