Günlük Arşiv: Ocak 6, 2019

Hukuk

İhtirazi Kayıt Nedir?

Muayyen hakları kullanmak hususunda serbestisini muhafaza etmek isteyen tarafın bu hususta vaki beyanıdır.

Hukuk

Ihâta Nedir?

Bir şeyin etrafını çevirme; sarma; kuşatma; etrafı çevrilme; anlayış; geniş bilgi

Hukuk

Hükümsüzlük Nedir?

Bir hukuki işlemin, kanunun öngördüğü şekilde yapılamaması veya kanuna aykırı olarak yapılması halinde hukuki sonuç doğurmamasıdır.

Hukuk

Maktu Nedir?

Götürü; belirli; miktarda; değeri biçilmiş; pazarlıksız

Hukuk

Hilkat garibesi Nedir?

1.Bedeninde doğuştan normal olmayan gariplikler bulunan kimse. 2.Acayip, garip, tuhaf şey.