Günlük Arşiv: Ocak 2, 2019

Hukuk

İsnad Nedir?

Bir şeyi veya bir işi, birisi için yaptı diyebilme, bir şeye dayandırma, yükleme.

Hukuk

Münakale Nedir?

Bir taşınmazla ilgili yeni kayıtla eski kayıt arasında bağlantı kurma. (tedavül)

Hukuk

Ihtar Nedir?

Hatırlatma; dikkati çekme; uyarma; uyarım

Hukuk

Sav Nedir?

ileri sürülen düşünce, iddia, tez