Günlük Arşiv: Ocak 21, 2019

Hukuk

teselsül Nedir?

Birden çok kimsenin alacaklıya karşı aynı borcun tamamını yükümlenmelerine veya birden çok alacaklının tek bir borcu istemeye hakkı olduğunu gösteren...

Hukuk

TEAMÜL Nedir?

bir yerde öteden beri olagelen davranış,hukuksal olarak toplumun örf ve adetlerinin en küçük hali anlamındadır.

Hukuk

Meşfu Nedir?

Şuf’a (önalım) hakkının ilişkin olduğu mal

Hukuk

Teâmül Nedir?

Örf ve adet; öteden beri olagelen, insanlar arasında yapılagelen belli bir davranış.