Günlük Arşiv: Ocak 16, 2019

Hukuk

İstimval Nedir?

Devletin,olağanüstü durumlarda ilgililerin rızası olmasa bile yasa gereğince ve değer pahası karşılığında kişilerin elindeki mallara el koyması

Hukuk

Rıza-i taksim Nedir?

Ortakların kendi aralarında anlaşmak suretiyle ortak mallarını paylaşmaları durumu

Hukuk

Islah Nedir?

Düzeltme; davada tarafça düzeltme; iyileştirme; iyi bir hale getirme