Günlük Arşiv: Ocak 28, 2019

Hukuk

SANIK Nedir?

Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişi.

Hukuk

Taraf teşkili Nedir?

Taraf oluşturma. Davanın taraflarından biri olabilme yeteneği. Uluslararası ihtilaflarda müzakerenin taraflarından birisi olma durumu.

Hukuk

Ani edim Nedir?

Bir anda yapılan belli davranış ya da davranışlarla yerine getirilen edim

Hukuk

Rüsum Nedir?

Resimler; devlet dairelerinde ve diğer kamu kuruluşlarında görülen hizmet ve harcamaların karşılığı olarak alınan vergiler