Günlük Arşiv: Mart 2, 2019

Hukuk

Ayni haklar Nedir?

Eşya üzerinde doğrudan doğruya mutlak egemenlik yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklar.

Hukuk

Konkordato Nedir?

Dürüst borçlunun önerip de en az üçte iki alacaklısının kabulü ve ticaret mahkemesinin onaması ile ortaya çıkan bir anlaşmayla, alacaklıların...

Hukuk

Tağyir Nedir?

Başkalaştırma; değiştirme; bozma tahakkuk gerçekleştirme; gerçekleşme

Hukuk

İntifa hakkı Nedir?

Başkasına ait bir maldan yararlanma, başkasına ait bir malı kullanma hakkı.

Hukuk

İlam Nedir?

Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi vesikalar; kararı bildiren belge.