Günlük Arşiv: Mart 14, 2019

Hukuk

İnzibât Nedir?

Yolunda olma; genel emniyetin yolunda olması; sıkı düzen

Hukuk

Tasarruf Nedir?

Bir şeyden yararlanabilme ve o şey üzerinde fiili veya hukuki işlem yapabilme gücü.

Hukuk

teşdid Nedir?

Şiddetlendirme, ağırlaştırma, bir suçun cezasının bazı nedenlerle ağırlaştırılması ve aktarılması. Bunun sebebleri ne de teşdîd sebebleri denilir. Meselâ taammüden adam...

Hukuk

Takyit Nedir?

söz konusu taşınmaz mal üzerinde var olan kısıtlama