Günlük Arşiv: Mart 10, 2019

Hukuk

te’villi ikrar Nedir?

Yoruma müsâid ikrar. Sanığın ikrarının yoruma müsaid olması durumunda yargıtay bunu kabul etmemektedir.

Hukuk

Hayrât Nedir?

Sevap kazanmak için yapılan hayırlı işler; sevap için kurulan müessese

Hukuk

İbra Nedir?

Bir kimsenin zimmetini haktan beri kılmaktır ki, iki kısımdır : biri ibra-i iskat, diğeri ibra-i istifadır.

Hukuk

Men Nedir?

Yasak etme; bırakmama; durdurma; esirgeme; vermeme; önleme

Hukuk

İştirak halinde mülkiyet Nedir?

Kanundan veya sözleşmeden ötürü birbirlerine ortaklık bağı ile bağlı bulunan kimselerin, bu ortaklıkları nedeniyle bir malın mülkiyetine elbirliğiyle sahip oldukları...