Günlük Arşiv: Mart 16, 2019

Hukuk

uzlaşma Nedir?

Anlaşma, bir ihtilafın sona erdirilmesi, sulhlaşma, sulh olma.

Hukuk

Âkit Nedir?

Bir işi karşılıklı olarak kararlaştırıp üstlerine alan taraflardan her biri; sözleşme veya mukavele yapan

Hukuk

Temerrüt Faizi Nedir?

Temerrüte düşen borçlunun borcun muaccel olması anından borcun ifasina kadar geçen zamandaki faiz.