Günlük Arşiv: Mart 3, 2019

Hukuk

Sürekli edim Nedir?

Borçluyu belli bir süre, belli davranış ya da davranış biçimleri ile bağlı bulunmakla yükümlü kılan edim

Hukuk

Ceza Nedir?

Suç işleyen kişilerin karşılaşacakları tepkidir,yani kanunun suç işleyen kimseye uygulanmasını öngördüğü müeyyidedir.

Hukuk

Bey’i bi-l vefâ Nedir?

Kararlaştırılan süre içinde satılanı geri almak koşulu ile yapılan satış sözleşmesi

Hukuk

Veto Nedir?

Bir yetkinin, bir yasanın, bir kararın yürürlüğe girmesine karşı çıkma hakkı. Reddetme

Hukuk

Muaccel Nedir?

Ivedi; peşin; vadesi (eceli) gelmiş; ödenmesi gereken hale gelmiş.

Hukuk

tevkif Nedir?

Tutma, bekletme, bir yerde tutma. Çoğulu tevkifâtdır; tutuklamalar kitle halinde içeri sokma. Para alacaklılarının istihkâklarında yapılan kesintiler, içeride tutulan paralar....