Günlük Arşiv: Mart 17, 2019

Hukuk

Maarif Nedir?

Tahsil ile elde edilen ilim, malûmat, bilgi. meharet. üstadlık. hüner.

Hukuk

fevk Nedir?

Üst,üst dereceli, astın üstünde yer alan

Hukuk

Tek taraflı irade beyanı Nedir?

Hukuki bir ilişkide taraflardan birinin, o ilişki bakımından hüküm ve sonuç doğurmaya yetecek şekilde iradesini açıklaması.

Hukuk

Düstûr Nedir?

Kanun; kaide; yasa; devlet yasalarını içine alan kitap; genel kural; başyasa; yasalar dergisi