Günlük Arşiv: Mart 4, 2019

Hukuk

Devremülk hakkı Nedir?

Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine, bu yapı veya bağımsız bölümden yılın...

Hukuk

Beyyine Nedir?

Bir olayın veya işlemin doğruluğunu ortaya koyabilmek için hakimi iknaya yönelik yöntem veya her türlü vasıta ; delil, şahit

Hukuk

Tebaa Nedir?

Uyruk; bir devletin hükmü altında bulunan kimseler

Hukuk

Madun Nedir?

Alt aşamada bulunan, birinin buyruğu altında görevli,Ast.

Hukuk

Istimval Nedir?

Ilgililerin rızası olmasa bile yasa gereğince ve değer pahası karşılığında kişilerin mallarına el konulması

Hukuk

Izale-i şüyuu Nedir?

Herhangi bir malın kendisinin veya satılarak bedelinin paylaştırılması suretiyle, bu mal üzerindeki ortaklığın (paydaşlığın) giderilmesi.