Aylık Arşiv: Ocak 2019

Hukuk

Ikmal Nedir?

Tamamlama; bitirme; devamlı olarak yiyecek içecek ve diğer gerekli malzemenin sağlanması

Hukuk

Hukuki tağyir Nedir?

Bir kimsenin, kendisine ait olmayan menkul eşyalar üzerinde bazı işlemlerde bulunarak, bu eşyanın niteliğini değiştirmesi

Hukuk

Maruz Nedir?

Arzolunmuş; bir şeyin karşısında etki altında bulunan